Walne zebranie rodziców

Walne zebranie rodziców

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz osoby zainteresowane popieraniem pracy szkoły i chętne do zaangażowania się w życie szkoły na walne zebranie, które odbędzie się 12 grudnia 2015 roku o godz. 9:45 w Parkwood Academy.

Zebranie jest okazją do spotkania się z zarządem szkoły, podsumowania dotychczasowej pracy szkoły, wysłuchania sprawozdań, wyrażenia swoich opinii oraz zadawania pytań. Przypominamy, że wszyscy rodzice dzieci uczących się w naszej szkole są członkami Rady Szkoły i są ...

Show the whole text

8 attendees (40 invited)