Penwythnos Amgen Caerdydd

Penwythnos Amgen Caerdydd

Penwythnos amgen ar gyfer defnyddio’r Gymraeg tu allan i’r dosbarth

Dewch i fwynhau'r brifddinas drwy sbectol lliw Cymreig a Chymraeg

Llety: Nos Da, cod post CF11 6AG, gwefan www.nosda.co.uk
Amser cyrraedd : 6 o'r gloch nos Wener 27ain o Hydref

Amser gadael : Dydd Sul 29ain Hydref 2017

Bydd y penwythnos yn addas ar gyfer dysgwyr Canolradd+ a chroeso cynnes i ddefnyddwyr Saysomething in Welsh

Bydd yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch braf a hamddenol, darganfod hanes a ...

Show the whole text

7 attendees (None invited)

Venue

NosDa Hostel & Bar
53-59 Despenser St