Polska Szkoła w Sheffield im. gen. Władysława Andersa

About Polska Szkoła w Sheffield im. gen. Władysława Andersa

Polska Szkoła w Sheffield działa przy polskiej parafii katolickiej w Sheffield od 65 lat. Jest to placówka z wieloletnią tradycją kultywowania polskiego języka, historii i kultury na emigracji wśród dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia. Od listopada 2015 roku zdecydowaliśmy przyjąć za patrona szkoły generała Władysława Andersa.

Polska Szkoła Języków Ojczystych w Sheffield, działająca przy polskiej parafii katolickiej w Sheffield, dla dzieci od 5 roku życia.

Longley Avenue West
Sheffield, Neepsend

Polska Szkoła w Sheffield im. gen. Władysława Andersa's previous events