Amgueddfa Cymru

About Amgueddfa Cymru

Mae Amgueddfa Cymru yn deulu o 7 o Amgueddfeydd Cenedlaethol yng Nghymru. Mwynhewch MYNEDIAD AM DDIM i bob un o'n hamgueddfeydd.

Amgueddfa Cymru–National Museum Wales is a family of 7 National Museums in Wales. Enjoy FREE ENTRY to all our museums.

Amgueddfa Cymru

Cathays Park
Cathays, Cardiff

Amgueddfa Cymru's previous events