Twrw

About Twrw

Mae Twrw yn rhoi gigs a nosweithiau DJ's a dawns ymlaen yng Nghlwb Ifor Bach.
Ni'n credu mewn bandiau da, DJ's da ag amser da.
-
Twrw puts gigs and clubnights on in Clwb Ifor Bach.
We believe in good bands, good DJ's and good times.

Gigs a nosweithiau dawns Cymraeg yng Nghlwb Ifor Bach.

Clwb Ifor Bach, 11 Womanby Street
Cardiff

Twrw's previous events